Forum Nowal - forum mikronacji - wirtualnego państwa Strona Główna Nowal - forum mikronacji - wirtualnego państwa
Forum jednej z polskich mikronacji.
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Projekt rewitalizacji struktur WKE

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Nowal - forum mikronacji - wirtualnego państwa Strona Główna -> Zgromadzenie Narodowe 2009
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Vyatscheslav Yevseeyev
MSZ, NWL0013VYDołączył: 17 Lip 2006
Posty: 572
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Moxpinburg_Nowal

PostWysłany: Pon 20:09, 11 Maj 2009    Temat postu: Projekt rewitalizacji struktur WKE

Projekt przedłożony przez dr Krzysztofa wicehrabię Jazłowieckiego, Premiera Dreamlandu.Tekst Jednolity

PREAMBUŁA

WYSOKIE UKŁADĄJCE SIĘ STRONY

PAŃSTWA-CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY KORONY EBRUZÓW

szanując tradycje Dreamlandzkiej Korony Ebruzów, najstarszego państwa polskiej Sieci, połączone nierozerwalnymi więzami przyjaźni, zjednoczone w poszanowaniu dla porządku demokratycznego, wierne ideałom międzynarodowego pokojowego współdziałania, w celu pogłębienia integracji, zdecydowane udzielać sobie wzajemnej pomocy

PODPISUJĄ NINIEJSZĄ KARTĘ WSPÓLNOTY KORONY EBRUZÓWArt. 1. [WSPÓLNOTA]
Wspólnota Korony Ebruzów łączy wieczystymi więziami państwa wirtualne pozostające w gronie państw stowarzyszonych z Królestwem Dreamlandu.


Art. 2. [ZASADY]
Wspólnota Korony Ebruzów opiera się na trzech fundamentalnych zasadach.
1. Państwa członkowskie zachowują swoją niepodległość.
2. Wspólnota Korony Ebruzów realizuje politykę zagraniczną w oparciu o konsultacje z państwami członkowskimi.
3. Państwa członkowskie w swojej polityce zagranicznej kierują się zasadą solidarności względem pozostałych członków Wspólnoty Korony Ebruzów. Państwo członkowskie będące stroną jakiejkolwiek umowy międzynarodowej proponuje wszystkich państwom członkowskim Wspólnoty przystąpienie do niej na takich samych warunkach, jakie ma układająca się strona z państwem członkowskim.


Art. 3. [KONSUL WSPÓLNOTY]
1. Pracami Wspólnoty Korony Ebruzów kieruje Konsul Wspólnoty Korony Ebruzów, zwany dalej Konsulem Wspólnoty.
2. Funkcję Konsula Wspólnoty pełni z urzędu Jego Królewska Mość Król Dreamlandu samodzielnie lub poprzez należycie umocowanego przedstawiciela.


Art. 4. [RADA WSPÓLNOTY]

1. Rada Wspólnoty Korony Ebruzów, zwana dalej Radą Wspólnoty, jest najwyższym organem przedstawicielskim Państw-Członków Wspólnoty Korony Ebruzów. Rada Wspólnoty obraduje pod przewodnictwem Konsula Wspólnoty lub innej należycie umocowanej przez niego osoby.

2. Rada Wspólnoty czuwa nad realizacją postanowień prawa Wspólnoty Korony Ebruzów, uchwala Ustawy Wspólnoty Korony Ebruzów, zwane dalej Ustawami Wspólnotowymi, i realizuje inne nałożone na nią zadania.

3. Rada Wspólnoty stosownie do potrzeb większością głosów powołuje komisje Rady Wspólnoty do określonych spraw i wybiera ich przewodniczących, zwanych Wysokimi Komisarzami. Członek Wspólnoty Korony Ebruzów ma prawo do wydelegowania co najwyżej dwóch swoich przedstawicieli do każdej z komisji Rady Wspólnoty. Wysocy Komisarze komisji Rady Wspólnoty uczestniczą w pracach Rady Wspólnoty z głosem doradczym.

4. Rada Wspólnoty składa się maksymalnie z dwóch przedstawicieli każdego z państw członkowskich. Państwo członkowskie może oddelegować swoich funkcjonariuszy publicznych do Rady Wspólnoty lub przeprowadzić ich demokratyczny wybór przez uprawnionych mieszkańców państwa członkowskiego.

6. Mniejszości narodowe zamieszkujące państwa członkowskie mogą za zgodą Konsula Wspólnoty i władz swojego państwa mieć przedstawiciela w Radzie Wspólnoty. Mniejszości narodowe wybierają swojego przedstawiciela.

7. Rada Wspólnoty może przyjmować Uchwały Rady Wspólnoty. Uchwały Rady Wspólnoty są aktami wewnętrznymi Rady Wspolnoty.


Art. 5. [Kanclerz Wspólnoty]
1. Kanclerza Wspólnoty Ebruzów, zwany dalej Kanclerzem Wspólnoty, wybiera spośród swojego grona Rada Wspólnoty bezwzględną większością głosów.
2. Kanclerz Wspólnoty w celu realizacji postanowień Ustaw oraz Uchwał Wspólnotowych wydaje odpowiednie Decyzje.


Art. 6. [SPRAWY MIĘDZYNARODOWE]

1. Konsul Wspólnoty reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Kanclerz Wspólnoty w porozumieniu z Konsulem Wspólnoty dokonuje kontroli i konsultacji w zakresie polityki zagranicznej Państw-Członków Wspólnoty Korony Ebruzów w szczególności w zakresie, w jakim obejmuje ona uznawanie państwowości innych państw, zawieranie umów międzynarodowych pomiędzy Państwami-Członkami Wspólnoty Korony Ebruzów a innymi państwami oraz wydawanie wspólnych oświadczeń i deklaracji.

3. Wspólnota Korony Ebruzów na prośbę Państw-Członków zobowiązuje się popierać, służyć radą i pomocą w zakresie podejmowanych działań dyplomatycznych.

4. O rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu rozmów dyplomatycznych lub negocjacji Państwo-Członek Wspólnoty Korony Ebruzów informuje niezwłocznie i na bieżąco Radę Wspólnoty.


Art. 7. [STOSUNKI GOSPODARCZE]

1. Wspólnota Korony Ebruzów zobowiązuje się popierać wolność gospodarczą, podejmować działania zmierzające do nawiązania i pogłębienia współpracy gospodarczej pomiędzy Państwami-Członkami Wspólnoty Korony Ebruzów, w szczególności poprzez ułatwianie wymiany walutowej.

2. Konsul Wspólnoty na podstawie i w granicach uprawnień udzielonych przez Radę Wspólnoty podejmuje decyzje w sprawach o największym znaczeniu gospodarczym, w szczególności w zakresie współpracy gospodarczej, wymiany walutowej oraz opracowywania i wdrażania systemów gospodarczych.


Art. 8. [SYSTEMY GOSPODARCZE I WALUTOWO-BANKOWE]

Państwa-Członkowie Wspólnoty Korony Ebruzów zobowiązują się popierać i wdrażać rozwiązania techniczne ułatwiające komunikację pomiędzy informatycznymi systemami gospodarczymi, bankowymi i służącymi wymianie walutowej używanymi na terytoriach Państw-Członków Wspólnoty Korony Ebruzów.


Art. 9. [PRAWO WSPÓLNOTY]

1. Najwyższym prawem Wspólnoty Korony Ebruzów jest Karta Wspólnoty wraz z załącznikami i protokołami dodatkowymi, Ustawy Wspólnoty Korony Ebruzów oraz Decyzje.

2. Państwa-Członkowie Wspólnoty Korony Ebruzów zobowiązują się do dostosowania swoich systemów prawnych do postanowień Karty Wspólnoty, jej załączników i protokołów dodatkowych, Ustaw Wspólnotowych oraz Decyzji.

3. Rada Wspólnoty może zaopiniować projekt aktu prawnego przedłożonego jej przez Państwo-Członka Wspólnoty Korony Ebruzów w zakresie jego zgodności z postanowieniami Karty Wspólnoty Korony Ebruzów. Na wniosek Konsula lub Kanclerza Wspólnoty Rada Wspólnoty opiniuje projekt aktu prawnego w zakresie, w jakim jego przepisy mogą dotyczyć postanowień Karty. W razie negatywnej opinii Rady Wspólnoty Kanclerz Wspólnoty może polecić zmianę treści aktu prawnego lub jego uchylenie.

4. Rada Wspólnoty przyjmuje Ustawy Wspólnotowe większością głosów; Ustawy Wspólnotowe mogą dotyczyć kwestii uprzednio uregulowanych wewnętrznym prawem Państw Członków Korony Wspólnoty Ebruzów. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Kanclerzowi. Przyjęte przez Radę Wspólnoty Ustawy Wspólnotowe do wejścia w życie wymagają uprzedniej zgody Konsula Wspólnoty. Sprzeciw Konsula Wspólnoty podpisania projektu Ustawy Wspólnotowej Rada Wspólnoty może jednomyślnie odrzucić.

5. Państwa-Członkowie Wspólnoty Korony Ebruzów mogą zawierać między sobą oświadczenia woli dotyczące ściślejszej współpracy w określonych dziedzinach, co nie będzie wiążące dla pozostałych Państw-Członków Wspólnoty Korony Ebruzów.

6. Prawo do interpretacji zapisów niniejszej Karty Wspólnoty Ebruzów przysługuje Radzie Wspólnoty lub właściwej komisji Rady Wspólnoty, jeżeli została powołana.


Art. 10. [OBYWATELSTWO]

1. Za obywatela Wspólnoty Korony Ebruzów uważana jest osoba posiadająca obywatelstwo Państwa-Członka Wspólnoty Korony Ebruzów.

2. Obywatel Wspólnoty Korony Ebruzów przebywający na terytorium innego niż ojczystego Państwa-Członka Wspólnoty Korony Ebruzów korzysta z wszelkiej koniecznej pomocy organów państwowych tego Członka Wspólnoty Korony Ebruzów, stosownie do potrzeb.

3. Dwa lub więcej Państwa-Członkowie Wspólnoty Korony Ebruzów mogą uzgodnić wzajemną możliwość pełnienia funkcji publicznych przez ich obywateli w organach administracji pozostałych stron uzgodnienia, przy czym zastrzec mogą obostrzenia dla pełnienia niektórych stanowisk. O zawarciu uzgodnienia jego strony informują Radę Wspólnoty.

4. Obywatel Wspólnoty Korony Ebruzów pozbawiony prawomocnym wyrokiem sądu obywatelstwa ojczystego Państwa-Członka Wspólnoty Korony Ebruzów zostaje wydalony z terytoriów pozostałych Państw-Członków Wspólnoty Korony Ebruzów i nie może się tam ubiegać o obywatelstwo, chyba że Rada Wspólnoty postanowi inaczej.


Art. 11. [CZŁONKOSTWO]

1. Wspólnota jest otwarta dla wszystkich państw wirtualnych szanujących jej wartości i gotowych przyjąć zasady określone w niniejszej Karcie.

2. Aby przystąpić do Wspólnoty, państwo wirtualne musi uzyskać poparcie przynajmniej dwóch członków Wspólnoty, w tym Królestwa Dreamlandu.

3. O przystąpieniu Depozytariusz Karty Wspólnoty Korony Ebruzów notyfikuje Wysokim Układającym Się Stronom Państwom-Członkom Wspólnoty Korony Ebruzów.


Art. 12. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Karta Wspólnoty Korony Ebruzów wchodzi w życie spełniwszy wymogi konstytucyjne Wysokich Układających Się Stron.

2. Depozytariuszem Karty Wspólnoty Korony Ebruzów jest Królestwo Dreamlandu.

3. Uzupełnienia i dodatkowe uzgodnienia dotyczące Karty Wspólnoty Korony Ebruzów mogą być dołączane do Karty w postaci protokołów dodatkowych.

4. Zmiana postanowień Karty Wspólnoty Korony Ebruzów może nastąpić na mocy wspólnej woli Królestwa Dreamlandu i 2/3 państw członkowskich.

Tekst Zmieniający Kartę
PREAMBUŁA

PAŃSTWA-ZAŁOŻYCIELE WSPÓLNOTY KORONY EBRUZÓW

oraz

PAŃSTWA-CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY KORONY EBRUZÓW

w pełni szacunku dla dziedzictwa wspólnego całemu polskiemu światu wirtualnemu, gromadzonego nieprzerwanie od 1998 roku;
wierne idei mikronacji;
świadome wspólnych korzeni;
w trosce o zachowanie różnorodności polskiego świata wirtualnego;
w poszanowaniu swojej wzajemnej niepodległości;
w poszanowaniu porządku demokratycznego;
w uznaniu dla dotychczasowego dorobku Wspólnoty Korony Ebruzów;
zdecydowane udzielać sobie wzajemnej pomocy;
w celu pogłębienia wzajemnej współpracy i integracji;
świadome istniejących między nimi szlachetnych różnic ustrojowych i ideowych;

PODPISUJĄ NINIEJSZY TRAKTAT REFORMUJĄCY WSPÓLNOTĘ KORONY EBRUZÓW

Art. 1.
W Karcie Wspólnoty Korony Ebruzów:

1. artykuł 1 otrzymuje brzmienie:
„Wspólnota Korony Ebruzów łączy wieczystymi więziami państwa wirtualne pozostające w gronie państw stowarzyszonych z Królestwem Dreamlandu.”

2. artykuł 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracami Wspólnoty Korony Ebruzów kieruje Konsul Wspólnoty Korony Ebruzów, zwany dalej Konsulem Wspólnoty.
2. Funkcję Konsula Wspólnoty pełni z urzędu Jego Królewska Mość Król Dreamlandu samodzielnie lub poprzez należycie umocowanego przedstawiciela.”

3. na końcu artykułu 3 dodaje się:
„4. Rada Wspólnoty składa się maksymalnie z dwóch przedstawicieli każdego z państw członkowskich. Państwo członkowskie może oddelegować swoich funkcjonariuszy publicznych do Rady Wspólnoty lub przeprowadzić ich demokratyczny wybór przez uprawnionych mieszkańców państwa członkowskiego.

6. Mniejszości narodowe zamieszkujące państwa członkowskie mogą za zgodą Konsula Wspólnoty i władz swojego państwa mieć przedstawiciela w Radzie Wspólnoty. Mniejszości narodowe wybierają swojego przedstawiciela.

7. Rada Wspólnoty może przyjmować Uchwały Rady Wspólnoty. Uchwały Rady Wspólnoty są aktami wewnętrznymi Rady Wspolnoty.”

4. artykuł 4 otrzymuje brzmienie:
"[SPRAWY MIĘDZYNARODOWE]

1. Konsul Wspólnoty reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Kanclerz Wspólnoty w porozumieniu z Konsulem Wspólnoty dokonuje kontroli i konsultacji w zakresie polityki zagranicznej Państw-Członków Wspólnoty Korony Ebruzów w szczególności w zakresie, w jakim obejmuje ona uznawanie państwowości innych państw, zawieranie umów międzynarodowych pomiędzy Państwami-Członkami Wspólnoty Korony Ebruzów a innymi państwami oraz wydawanie wspólnych oświadczeń i deklaracji.
3. Wspólnota Korony Ebruzów na prośbę Państw-Członków zobowiązuje się popierać, służyć radą i pomocą w zakresie podejmowanych działań dyplomatycznych.
4. O rozpoczęciu, przebiegu i zakończeniu rozmów dyplomatycznych lub negocjacji Państwo-Członek Wspólnoty Korony Ebruzów informuje niezwłocznie i na bieżąco Radę Wspólnoty."

5. w artykule 6, skreśla się ustępy 1 oraz 3

6. w artykule 7, ustęp 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Najwyższym prawem Wspólnoty Korony Ebruzów jest Karta Wspólnoty wraz z załącznikami i protokołami dodatkowymi, Ustawy Wspólnoty Korony Ebruzów oraz Decyzje.

2. Państwa-Członkowie Wspólnoty Korony Ebruzów zobowiązują się do dostosowania swoich systemów prawnych do postanowień Karty Wspólnoty, jej załączników i protokołów dodatkowych, Ustaw Wspólnotowych oraz Decyzji.”

7. w artykule 7, ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Rada Wspólnoty może zaopiniować projekt aktu prawnego przedłożonego jej przez Państwo-Członka Wspólnoty Korony Ebruzów w zakresie jego zgodności z postanowieniami Karty Wspólnoty Korony Ebruzów. Na wniosek Konsula lub Kanclerza Wspólnoty Rada Wspólnoty opiniuje projekt aktu prawnego w zakresie, w jakim jego przepisy mogą dotyczyć postanowień Karty. W razie negatywnej opinii Rady Wspólnoty Kanclerz Wspólnoty może polecić zmianę treści aktu prawnego lub jego uchylenie."

8. w artykule 7, ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„Rada Wspólnoty przyjmuje Ustawy Wspólnotowe większością głosów; Ustawy Wspólnotowe mogą dotyczyć kwestii uprzednio uregulowanych wewnętrznym prawem Państw Członków Korony Wspólnoty Ebruzów. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Kanclerzowi. Przyjęte przez Radę Wspólnoty Ustawy Wspólnotowe do wejścia w życie wymagają uprzedniej zgody Konsula Wspólnoty. Sprzeciw Konsula Wspólnoty podpisania projektu Ustawy Wspólnotowej Rada Wspólnoty może jednomyślnie odrzucić.

9. Zmienia się numerację artykułów z: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 odpowiednio na: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

10. Dodaje się artykuł 2 o treści:
„[ZASADY]
Wspólnota Korony Ebruzów opiera się na trzech fundamentalnych zasadach.
1. Państwa członkowskie zachowują swoją niepodległość.
2. Wspólnota Korony Ebruzów realizuje politykę zagraniczną w oparciu o konsultacje z państwami członkowskimi.
3. Państwa członkowskie w swojej polityce zagranicznej kierują się zasadą solidarności względem pozostałych członków Wspólnoty Korony Ebruzów. Państwo członkowskie będące stroną jakiejkolwiek umowy międzynarodowej proponuje wszystkich państwom członkowskim Wspólnoty przystąpienie do niej na takich samych warunkach, jakie ma układająca się strona z państwem członkowskim.”

11. Dodaje się artykuł 5 o treści:
„[Kanclerz Wspólnoty]
1. Kanclerza Wspólnoty Ebruzów, zwany dalej Kanclerzem Wspólnoty, wybiera spośród swojego grona Rada Wspólnoty bezwzględną większością głosów.
2. Kanclerz Wspólnoty w celu realizacji postanowień Ustaw oraz Uchwał Wspólnotowych wydaje odpowiednie Decyzje.”

Z projektem dołączone zapewnienie przez Premiera zerwanie z dotychczasowym zastojem, a także rozszerzenie Wspólnoty.. Zapraszam do dyskusji, ewentualnych poprawek... przegłosujemy po zakończeniu dyskusji.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Vyatscheslav Yevseeyev dnia Pon 20:19, 11 Maj 2009, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Juan Samir
obywatel, NWL23SE, konkwistador,admirałDołączył: 28 Sie 2007
Posty: 957
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Santiago de Metropolis

PostWysłany: Pon 20:33, 11 Maj 2009    Temat postu:

Te zmiany nie wnoszą zupełnie nic nowego... Bynajmniej takowe jest moje zdanie. Jedyna zmiana to ta, że mniejszość narodowa mogłaby sobie mieć przedstawiciela... co i tak nic nie zmienia.

Poza tym, mamy już UM i KPZ!


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Juan Samir dnia Wto 17:55, 12 Maj 2009, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
karol
obywatel, NWL0002KKDołączył: 06 Lip 2006
Posty: 2589
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 2/5
Skąd: Lene - Nowal

PostWysłany: Wto 18:31, 12 Maj 2009    Temat postu:

Zmiany ustrojowe w Królestwie Nowal powodują, że mamy władzę Zgromadzenia Narodowego, więc słusznie temat założono w tym dziale. Jak wiadomo, poprzednio traktat podpisał Jego Królewska Wysokość Matt Zdolny, którego dziełem były negocjacje i finisz w postaci podpisu. Aktualnie takiej władzy w Nowalu nie ma i nie ma zasad tak zmiany, jak i kontynuacji traktatu WKE, czyli faktycznie układ wygasł z powodu niemożności jego realizacji przez Sygnatariusza, czyli Królestwo Nowal (wypowiadam się tylko w imieniu Nowalu, bo sytuacje Natanii i Dreamlandu nie są mi znane) i na tą chwilę stajemy przed perspektywą wejścia w nowy traktat. Dlatego, że ja i Juan Samir jesteśmy zaangażowani w prace nad Unią Mikrooceanii, a ponadto Juan jest wysokim urzędnikiem KPZ, więc siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie zająć się jeszcze jednym tematem i dlatego musi to zrobić kto inny. Oczywiście ja nic nie mam przeciwko WKE, aczkolwiek uważam je już za martwy twór który wykorzystał swoje potencjalne możliwości w granicach 1-2% z naszej strony i 2-3 promili (0,2-0,3 procenta) ze strony Dreamlandu, ale ewentualnej pracy nad nim nie mogę i nie chce zabronić. Dlatego Vyatscheslav masz moje błogosławieństwo na ewentualną pracę nad nowym jakościowo traktatem i przekonaniem Nowalczyków do niego (oczywiście możesz zbudować sobie dowolny zespół roboczy), a nie sądzę, żeby Juan Samir miał zastrzeżenia do tego błogosławieństwa, bo ono nam pracy nie utrudnia i my z drogi obranej na KPZ i UM już się nie wycofamy, bo tam sprawy są jak widać bardzo daleko zaawansowane.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
JKalicki
książę Surmali, DreamlandDołączył: 24 Maj 2008
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gedania, Surmala

PostWysłany: Śro 18:02, 13 Maj 2009    Temat postu:

Ze względów osobistych muszę ograniczyć swój udział na forum, co już jest aż nadto widoczne. I zapewne będzie się przez najbliższy czas pogłębiać, z ew. "przebłyskami". Chciałbym odnieść się tylko do jednej kwestii, nazwijmy to technicznej.

Cytat:
Jak wiadomo, poprzednio traktat podpisał Jego Królewska Wysokość Matt Zdolny, którego dziełem były negocjacje i finisz w postaci podpisu. Aktualnie takiej władzy w Nowalu nie ma i nie ma zasad tak zmiany, jak i kontynuacji traktatu WKE, czyli faktycznie układ wygasł z powodu niemożności jego realizacji przez Sygnatariusza, czyli Królestwo Nowal [...]


Dość dziwne rozumowanie. W takim razie taka Samracja, Scholandia, Surmenia, A-W, Wandystan etc. etc. etc. za każdą zmianą Premiera, Korony, formy rządu, a być może i Ministra winni na nowo podpisywać traktaty o uznaniu, o współpracy, o wstępowaniu do OPM i innych organizacji i masę innych dokumentów. A jednak tego nie czynią. Dlatego, że dane osoby reprezentują państwo i składając podpis pod danym dokumentem składają deklaracje w imieniu państwa, bo to państwo jest stroną, a nie osoba.

Mam wrażenie, że taka deklaracja to pewna próba zachowania twarzy i wiarygodności z powodu braku pomysłu na to, jak daną kwestie załatwić.

Na marginesie (bym mógł dopełnić swój obraz w głowie w pewnej kwestii):
1. Ile rozmów obecna władza Nowalu przeprowadziła z władzami Dreamlandu w kwestii WKE?
2. Ile propozycji zmian w karcie WKE władza Nowalu zaproponowała Natanii i KD oraz jakie to były propozycje?
3. Jakie działania podjęła obecna władza Nowalu w celu powiadomienia swych partnerów z WKE w kwestii informacji o zmianach formy rządu i poinformowaniu o osobach reprezentujących obecna władze Nowalu w określonych sprawach polityki zagranicznej i wewnętrznej?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Juan Samir
obywatel, NWL23SE, konkwistador,admirałDołączył: 28 Sie 2007
Posty: 957
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Santiago de Metropolis

PostWysłany: Śro 19:41, 13 Maj 2009    Temat postu:

JKalicki napisał:
Na marginesie (bym mógł dopełnić swój obraz w głowie w pewnej kwestii):
1. Ile rozmów obecna władza Nowalu przeprowadziła z władzami Dreamlandu w kwestii WKE?
2. Ile propozycji zmian w karcie WKE władza Nowalu zaproponowała Natanii i KD oraz jakie to były propozycje?
3. Jakie działania podjęła obecna władza Nowalu w celu powiadomienia swych partnerów z WKE w kwestii informacji o zmianach formy rządu i poinformowaniu o osobach reprezentujących obecna władze Nowalu w określonych sprawach polityki zagranicznej i wewnętrznej?


Tu można by też pytać w drugą stronę.. co reszta zrobiła, by WKE była organizacją czynną?

Z tego co wiem, to Karol nie raz śledził i pytał o sprawę.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
karol
obywatel, NWL0002KKDołączył: 06 Lip 2006
Posty: 2589
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 2/5
Skąd: Lene - Nowal

PostWysłany: Pią 9:13, 15 Maj 2009    Temat postu:

Zachowanie twarzy jest ważnym czynnikiem, to oczywiste, ale nie najważniejszym. Ja opisałem aktualny stan tej ważnej sprawy mikronacyjnej i czy się to nam podoba, czy nie, tak to wygląda. Ani Nowal, ani żadne z pozostałych v-państw sygnatariuszy nie jest zaangażowane w jakikolwiek sposób w działanie na rzecz WKE, a że ja nie piszę, iż dotyczy to wszystkich, nie tylko nas, to kwestie uczciwego podejścia, gdyż wolę pisać o sobie, tak jest zdrowiej dla mnie. Poza mną i Panem Kalickim interesowały się tym traktatem inne osoby, a tylko interesowały, ponadto JKW Matt poprzez swoją zgodę i powściągliwe kontrolowanie spraw WKE doprowadził w ogóle ten traktat do istnienia, ale wiem też dobrze, że na wyraźny wniosek Założyciela, którym jest Dreamland. Dlatego dotychczasowy stan funkcjonowania traktatu, jako koniunkturalnego tworu czas zmienić i to ktoś musi z naszej strony robić jak najbardziej realnie. Stąd moje błogosławieństwo dla każdych działań w tym kierunku, aczkolwiek przedstawiłem też zajętość spraw zagranicznych osób aktywnych dla Nowalu, gdyż Zgromadzenie Narodowe liczy lekko licząc ponad dziesięć osób, a obejmuje wszystkich mieszkańców Królestwa, których liczebność w sumie jest w tej chwili nam obojętna, bo przeszliśmy na system realizacji konkretnych celów przez zainteresowane nimi osoby. Gwoli informacji podam, że z Juanem Samir pracujemy też aktualnie nad wprowadzeniem dodatkowych rytów nowalskich związanych z wzorowaniem naszej mikronacji na stylu epoki napoleońskiej, czyli jak widać nie tylko kanclerstwo w KPZ i tworzenie Unii Mikrooceanii jest w naszym polu widzenia (mówię o dwóch najaktywniejszych), trzeba też podkreślić, że wprowadzona nowa symbolika państwowa i trudna praca nad wprowadzeniem nowej symboliki vetońskiej też wymagają zaangażowania w temacie. Dlatego też WKE albo poczeka na nasze zwolnienie zasobów do zajęcia się nim, albo zostanie zahibernowane w aktualnym stanie, czyli jako dokument podpisany za poprzedniego Nowalu i istniejący jako taki. No chyba, że znajdzie się osobę/osoby które zechcą zająć się nim i zaproponować Nowalczykom jakieś rozwiązania w tym temacie, to chętnie weźmiemy udział w dyskusji na forum Zgromadzenia Narodowego, a nawet udzielimy pomocy konsultacyjnej w zakresie zgodności tego traktatu z obowiązującym nas udziałem w KPZ i Szczytu Państw Zachodnich przekształcanego właśnie w Unię Mikrooceanii.

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez karol dnia Pią 9:16, 15 Maj 2009, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Juan Samir
obywatel, NWL23SE, konkwistador,admirałDołączył: 28 Sie 2007
Posty: 957
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Santiago de Metropolis

PostWysłany: Nie 22:38, 17 Maj 2009    Temat postu:

Jestem przeciw projektowi! Ba, wręcz jestem za odrzuceniem WKE w ogóle Wink Nie chce, by Nowal stał się lennem Dreamlandu, ani żadnego innego państwa!

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
JKalicki
książę Surmali, DreamlandDołączył: 24 Maj 2008
Posty: 51
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gedania, Surmala

PostWysłany: Pon 19:47, 18 Maj 2009    Temat postu:

Panie Samir, czy brak odpowiedzi z Waszej strony mam rozumieć, iż władze Nowalu nie podejmowały żadnych działań, a krytyka nie odnajdowała odzwierciedlenia w faktycznych działaniach dyplomatycznych?

Panie Keane, teraz to ja już nic nie rozumiem. Na podstawie zachowania Pana Samira rozumiem, że działań dyplomatycznych związanych z WKE podejmowanych przez władze Nowalu nie było. A mimo to, ktoś poświecił kilka tygodni na przygotowanie określonego projektu zmian, ubranie go w akt prawa, i jak dodałeś, możliwe jest również poszerzenie WKE, tj. wykonano też określoną pracę dyplomatyczną. Ciągle pojawiała się tutaj (i wydaje się, że na 'tutaj' się kończyło) krytyka i słowa, że nikt się WKE nie interesuje. Ale kiedy otrzymujemy namacalny i realny wynik określonej (i liczonej w tygodnie) pracy w odpowiedzi jest tylko: 'nie teraz' albo 'niech nic się nie zmienia'. Gdzie tu sens? Czy Wy, w ogóle, chcieliście coś zmienić i poprawić? Jakby Pan mógł mi to wyjaśnić, będę wdzięczny.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Juan Samir
obywatel, NWL23SE, konkwistador,admirałDołączył: 28 Sie 2007
Posty: 957
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Santiago de Metropolis

PostWysłany: Pon 22:13, 18 Maj 2009    Temat postu:

Otóż w roli sprostowania. JA w tej kwestii, aż tak wypowiadać się nie mogę. Jako odpowiedź, na pańskie słowa, można odprowadzic do innego działu na Naszym forum, gdzie o WKE rozmawiało się od dłuższego czasu. Aktualnie tenże traktat jest nam nie na rękę i jest nam nieprzydatny. A po co trzymać coś na siłe, skoro cos odżyło po tym, jak pewnemu państwu nei poszło z jego winy w UM?

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
karol
obywatel, NWL0002KKDołączył: 06 Lip 2006
Posty: 2589
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 6 razy
Ostrzeżeń: 2/5
Skąd: Lene - Nowal

PostWysłany: Wto 19:11, 19 Maj 2009    Temat postu:

JKalicki napisał:
Panie Samir, czy brak odpowiedzi z Waszej strony mam rozumieć, iż władze Nowalu nie podejmowały żadnych działań, a krytyka nie odnajdowała odzwierciedlenia w faktycznych działaniach dyplomatycznych?

Panie Keane, teraz to ja już nic nie rozumiem. Na podstawie zachowania Pana Samira rozumiem, że działań dyplomatycznych związanych z WKE podejmowanych przez władze Nowalu nie było. A mimo to, ktoś poświecił kilka tygodni na przygotowanie określonego projektu zmian, ubranie go w akt prawa, i jak dodałeś, możliwe jest również poszerzenie WKE, tj. wykonano też określoną pracę dyplomatyczną. Ciągle pojawiała się tutaj (i wydaje się, że na 'tutaj' się kończyło) krytyka i słowa, że nikt się WKE nie interesuje. Ale kiedy otrzymujemy namacalny i realny wynik określonej (i liczonej w tygodnie) pracy w odpowiedzi jest tylko: 'nie teraz' albo 'niech nic się nie zmienia'. Gdzie tu sens? Czy Wy, w ogóle, chcieliście coś zmienić i poprawić? Jakby Pan mógł mi to wyjaśnić, będę wdzięczny.
No cóż, zacznijmy od początku. Juan Samir miał przyjemność być premierem rządu Królestwa Nowal przed rewoltą gubernatorów, więc zna doskonale zaangażowanie Rządu JKM Nowalu w WKE i faktycznie może Panu odpowiedzieć kompetentnie na temat prowadzonej polityki zagranicznej. Aktualnie na skutek pewnej niechęci naszego "etatowego" MSZ pana Yevseyeva Juan Samir trzyma ster spraw zagranicznych w swoich rękach z moją niewielką pomocą. Traf chce, że ja jestem osobą najbardziej zaciekawioną Dreamlandem w Nowalu, ba, ja jako jedyny Nowalczyk skorzystałem z karty WKE uzyskując akredytację do LD Dreamlandu, co wyrobiło mi mimowolnie opinię "specjalisty" od spraw dreamlandzkich, ale między Bogiem, a Prawdą, zajmowałem się tym kierunkiem z bardzo prostej przyczyny, brak aktywności Nowalczyków skierował moją energię na inne tory niż sprawy wewnętrzne! Nie jestem żadnym specjalistą od spraw dreamlandzkich, jedynie z racji swoich pobytów na ziemi dreamlandzkiej (bo czymże innym jest LD KD) mam minimalne pojęcie o sytuacji tego v-państwa i pałam do niego nieskrywaną sympatią, co odzwierciedla choćby zakres mojej działalności publicystycznej, ale wróćmy do tematu.
WKE powstało sobie i upadło tak samo cicho w obu wypadkach. Moje zainteresowanie tym kierunkiem wygasło z chwilą pojawienia się perspektyw wynikłych z obrad Szczytu Państw Zachodnich i tym się aktualnie zajmuję na arenie pozanowalskiej i jak mówiłem wcześniej, innymi tematami się nie zajmę. Jeśli nie znajdzie się ktoś zainteresowany tym tematem (tzn WKE), to jest już wyznaczony fakt jego zakończenia, pozostał tylko termin do określenia. Dlaczego tak? Otóż Nowal zmienił się całkowicie i władze mają ci, którzy chcą działać niezależnie od stopnia formalnego, gdyż w Zgromadzeniu Narodowym mieszkaniec NWL10KK Kajo Kjudacz ma takie same prawa jak Vicekról Vetonii, czy redaktor SOKN. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie aby z WKE zrobić normalnie funkcjonujący traktat. Juan Samir uzna też ten traktat, gdy znajdą się jego zwolennicy, aczkolwiek zażarcie będzie walczył z zapisami ograniczającymi nowalską inicjatywę, bo takie tam są. Ale to pieśń przyszłości, bo na razie nie widzę jakiegokolwiek lobby pro-WKE.
Ach i jeszcze, decyzje w Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów, bo zupełnie nie widzę powodu oczekiwania przez rok na odezwanie się Orzecha, czy Chesta.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez karol dnia Wto 19:15, 19 Maj 2009, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Nowal - forum mikronacji - wirtualnego państwa Strona Główna -> Zgromadzenie Narodowe 2009 Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin